شرکت گاراژابزار

تجهیزات تعمیرگاهی،معاینه فنی وشوینده خودرو

09123322769

خودرو های سنگین

کارواش اتوماتیک سنگین

کارواش مکانیزه دروازه ای برای استفاده خودرو های سنگین ساخت کمپانی hls ترکیه