شرکت گاراژابزار

تجهیزات تعمیرگاهی،معاینه فنی وشوینده خودرو

09123322769

اتاق پخت رنگ

اتاق رنگ یا کوره پخت رنگ

کوره پخت رنگ کمپانی فیرات ساخت ترکیه 

*دارای درب پرسنل (آپشن).

*مجهز به فیلتر های نانو و مقاوم .

*دارای سیستم جدید چرخش هوای گرم و در نتیجه باعث بازدهی بیشتر وکاهش مصرف میشود که سیستمی نوین نسبت به سایر اتاق پخت رنگ ها است.

*برای آگاهی از اطلاعات فنی دستگاه کاتالوگ ذیل را مطالعه فرمایید