شرکت گاراژابزار

تجهیزات تعمیرگاهی،معاینه فنی وشوینده خودرو

09123322769

SPACE

شرکت گاراژابزار نماینده رسمی کمپانی اسپیس ایتالیا.

تست لاین سنگسن اسپیس شامل :
1) تست دهانه ی چرخ ها 
2) تست سرعت 
3) تست ترمز چرخها 
4) تست نور چراغ 
5) تست دود های خروجی 
6) تست لقی فرمان هیدرولیک