شرکت گاراژابزار

تجهیزات تعمیرگاهی،معاینه فنی وشوینده خودرو

09123322769

COSBER

شرکت گاراژابزار نماینده رسمی کمپانی کاسبر آلمان

تست لاین سنگین کاسبر شامل : 
1) تست دهانه ی چرخها 
2) تست سرعت 
3) تست ترمز چرخها 
4) تست نور چراغ 
5) تست دود های خروجی 
6) تست لقی فرمان هیدرولیک